10. Contraban de llum. Punts foscos

Carrer de la Destral

Els punts foscos són aquells racons, carrers i espais en general que degut al seu disseny urbanístic fan que hi hagi una sensació d’inseguretat, sobretot per a les dones. Falta d’il·luminació, espais abandonats, o llocs aïllats (o masculinitzats) porten a les dones a sentir que hem d’estar alerta i hem de desenvolupar estratègies de protecció: fer veure que parles per telèfon, buscar rutes més llargues perquè estan més transitades o il·luminades, o fins i tot a gastar-nos diners tornant en taxi per sentir-nos més segures.

A Tarragona trobem multitud de punts foscos: el passadís de sota les vies de la plaça dels carros, el camí a l’aparcament del cementiri, alguns carrers estrets de la part alta i, sobretot, espais abandonats dels barris de ponent. Creiem que des de les institucions cal una implicació real per a identificar tots aquests punts i denunciem que cal fer un estudi per a posar-hi remei a curt termini.

Les dones tenim dret a sentir-nos segures als nostres carrers, i sobretot les dones de classe treballadora, ja que la seguretat també és una qüestió de classe: els barris benestants tenen millor il·luminació i carrers més amples i en millors condicions, les classes benestants paguen alarmes i seguretat privada per a les seves cases i també compten amb la complicitat dels cossos de seguretat que saben que estan de part seva. En canvi, la classe treballadora veiem la policia com una institució racista, masclista i que persegueix les que desafien l’estatus quo: no volem més presència policial, volem que els carrers siguin segurs per a totes.

Contra les agressions masclistes, les feministes apostem per l’autodefensa, individual i col·lectiva: tenim dret a respondre a les agressions,  també de manera col·lectiva i organitzada. Volem crear espais segurs, volem teixir xarxes de cures i volem apropiar-nos dels carrers per no haver de sentir mai més por, per no tornar a ser mai més agredides en l’espai públic i perquè el masclisme no quedi impune.

Back To Top