Manifest

Cau de Llunes (AFRT) som una assemblea feminista revolucionària sorgida arran d’una sèrie d’inquietuds experimentades individualment per cadascuna de nosaltres, al qüestionar-nos el nostre paper com a dones dins de l’actual societat. A través de lectures, debats i anàlisis d’experiències individuals, hem vist la necessitat de tallar d’arrel les desigualtats existents entre homes i dones, després d’haver-les identificat com un problema cultural, i no pas personal.

Al llarg de la història s’ha imposat el sistema patriarcal, el qual atorga a la dona el rol dèbil i submís, i redueix la seva voluntat a la masculina, i limita les sexualitat al marc de la relacions heterosexuals. Actualment, el gènere inculcat culturalment, mitjançant tot un entramat de llenguatge simbòlic generat pel poder patriarcal, provoca que les relacions entre homes i dones, o fins i tot entre persones del mateix sexe, es converteixin en relacions de poder basades en una desigualtat predeterminada. Amb aquesta hi convivim quotidianament, i l’hem interioritzat fins a tal punt que sovint se’ns fa “invisible” i ens resulta quelcom normal. Els atacs són constants, és una qüestió de mentalitat que cal que reconeguem per aprendre a fer-hi front. No podem permetre que una dona sigui ferida en cap faceta de la seva vida per qüestions de gènere: desigualtats o discriminacions laborals, familiars, intel·lectuals, sexuals, etc. No hi ha cap condició biològica que justifiqui l’estatus social inferior en el que la dona es troba. Nosaltres diem prou organitzant-nos, prenent consciència per no abaixar el cap davant les agressions sexuals i fent front a un sistema patriarcal que no ens respecta.

Som feministes perquè som dones que hem pres consciència de l’opressió que patim dins d’una societat patriarcal, perquè lluitem per la recuperació de la dignitat, la llibertat i l’autonomia que se li han expropiat a la figura femenina. I som revolucionàries perquè no només plantegem la necessitat de lluitar contra el patriarcat, sinó també contra el sistema capitalista i l’opressió dels poblesja que aquests estan íntimament relacionats, es donen suport i se sustenten mútuament. Som feministes revolucionàries perquè assumim que totes les transformacions de la societat necessàries per a establir unes noves relacions entre homes i dones, no fonamentades en la dominació en funció del sexe, no seran permeses dins el sistema capitalista. I perquè encara que aquestes transformacions fossin possibles, l’objecte de la nostra lluita no és aconseguir que siguin les dones qui hi hagi darrera de les grans multinacionals enverinant el nostre planeta i a nosaltres mateix@s amb tones de contaminants, promovent l’alienació de la ciutadania, facilitant invasions militars en defensa dels seus interessos econòmics,… No lluitem perquè les dones participin en igualtat de condicions en aquesta barbàrie, sinó que volem una dona nova que convisqui amb un home nou a través de relacions igualitàries, en el marc d’una societat que funcioni de manera coherent amb els interessos de la majoria de la humanitat i del planeta. Amb aquest objectiu, també col·laborem i donem suport a tots aquells col·lectius i organitzacions d’esquerres i revoluvionàries amb qui compartim aquesta lluita.

Així doncs, Cau de Llunes (AFRT) apostem per un canvi real, que contempli qüestions com l’avortament lliure i la igualtat laboral, entre d’altres; però que sobretot es basi en una transformació de la moral i l’estructura socio-econòmica imperants, que permeti la construcció d’una societat respectuosa amb el medi ambient, en la que es reparteixi la riquesa, i en la que dones i homes siguin valorats com a persones, en base a les seves característiques i qualitats pròpies.

Back To Top